Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Atomový absorpční spektrometr

Pracoviště přístroje "Atomový absorpční spektrometr"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Vývoj a validace nových metod v oblasti stopové prvkové analýzy.
Charakteristika služeb: Stopová prvková analýza v klinických biologických vzorcích a také vzorcích z životního prostředí.
Přístroj "Atomový absorpční spektrometr"
Výrobce GBC Scientific Equipment (Austrálie)
Počet kusů 1
Stáří 1997
Použití Dvoupaprskový atomový absorpční spektrometr Avanta Σ se používá pro analýzu stopových koncentrací asi 60, převážně kovových prvků.

Aplikace:
  • stanovení stopových koncentrací kovů v klinických vzorcích (krev, sérum, moč, vlasy, tkáně)
  • stanovení kovů v biologických matricích po mikrovlnném rozkladu
  • prvkové analýzy anorganických materiálů
  • stanovení vybraných kovů v některých organických rozpouštědlech
Specifikace
  • dvoupaprskový atomový absorpční spektrometr s korekcí pozadí pomocí kontinuálního zdroje záření (deuteriová výbojka)
  • Atomizační techniky: plamenová atomizace, elektrotermická atomizace (ETA) s automatickým podavačem vzorků, generování hydridů
  • v současné době k dispozici zdroje záření pro více než 30 prvků
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Atomový absorpční spektrometr"
"Analytická chemie, separace", "Znečištění a kontrola vody", "Ostatní lékařské obory", "Farmakologie a lékárnická chemie"