Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Tecan microplate reader

Pracoviště přístroje "Tecan microplate reader"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř metabolismu cizorodých látek
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav farmakologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Studium ovlivnění jaterních mikrosomálních enzymů cizorodými látkami včetně léčiv a odhad možných lékových interakcí. Jedná se o:
 • studium ovlivnění aktivit nejdůležitějších enzymů metabolismu cizorodých látek, jaterních mikrosomálních cytochromů P450
 • studium indukce P450
 • studium případně vzniklých metabolitů.
Přístroj "Tecan microplate reader"
Výrobce Tecan GmbH, Rakousko
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Laboratorní podmínky
Použití Microplate reader Infinite M200 kombinuje dávkování činidla s fluorescenční, luminescenční a absorbanční detekcí v jednom kompaktním přístroji, jedná se tak o kompaktní systém pro aplikace v oblasti life science. Modulární design přístroje spolu s unikátním pokročilým quad-4 monochromators™ systémem umožňuje přizpůsobit detekční metody individuálním potřebám uživatele. Infinite M200 je možno ovládat softwarovými balíky i-control™ a Magellan™.

Aplikace: UV-VIS měření absorbance, fluorescence a luminiscence v mikrodestičkách
Specifikace Detekční režimy:
 • Fluorescence intensity top and bottom reading
 • Fluorescence resonance energy transfer (FRET)
 • Time resolved fluorescence (TRF)
 • Fluorescence polarization
 • Flash luminescence
 • Glow luminescence
 • Dual color luminescence including filter for BRET1 & BRET 2 applications)
 • Absorbance
 • Zdroj: UV xenonová výbojka
 • Detektory: PMT (fluorescence), UV Si fotodioda (absorbance), čítač fotonů PMT (luminescence)
 • Rozsah vlnových délek - excitace: 230-600 nm (intenzita fluorescence), 300-600 nm (polarizace fluorescence)
 • Rozsah vlnových délek - emise: 330-600 nm (intenzita fluorescence), 330-600 nm (polarizace fluorescence)
 • Rozsah vlnových délek - absorbance: 230-1000 nm
 • Přesnost vlnové délky: max. ±0,3 nm
 • Typ vzorku (umístění): 6-384 jamkové mikrodestičky
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Tecan microplate reader"
"Biochemie", "Farmakologie a lékárnická chemie"