Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

HPLC s coulometrickou detekcí

Pracoviště přístroje "HPLC s coulometrickou detekcí"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumná skupina laboratoře elektroanalytických a separačních metod je zaměřena zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek jako jsou antioxidanty, léčiva, pesticidy apod. a sledování mezifázové aktivity tenzidů a fosfolipidů. Při studiu uvedené problematiky jsou využívány moderní voltametrické techniky a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Voltametrické techniky představují velmi citlivý, jednoduchý a finančně málo nákladný nástroj chemické analýzy. Jsou vhodné nejen pro studium oxidačně redukčních dějů, které jsou podstatou mnoha procesů probíhajících v živých organismech, ale také pro sledování mezifázové aktivity různých povrchově aktivních látek.

HPLC je separační metoda využívaná v současnosti téměř ve všech typech laboratoří zabývajících se analýzou a separací organických látek. Široký aplikační rádius této metody zasahuje od analýz poměrně jednoduchých organických molekul, přes nepřeberné množství přírodních a fyziologicky aktivních látek, až k dělení složitých biomakromolekul s velmi vysokou molární hmotností.

Jedním z nejmodernějších a logických trendů je spojování separačních technik s metodami schopnými selektivně a s vysokou citlivostí látky po rozdělení detekovat, popř. identifikovat. Takovým perspektivním spojením je i technika HPLC s elektrochemickou detekcí, která se vyznačuje mimořádnou citlivostí a selektivitou. Díky tomu se dobře uplatní zejména při stopové analýze látek ve složitých matricích.
Charakteristika služeb: Analýza anorganických a organických sloučenin (antioxidanty).
Přístroj "HPLC s coulometrickou detekcí"
Výrobce ESA Inc.
Počet kusů 1
Stáří 0
Použití Hlavní oblastí aplikace systému Coulochem III je analýza elektroaktivních látek. Coulochem III poskytuje možnosti nezbytné pro provedení impulzní amperometrické detekce a cyklické voltametrie s maximální flexibilitou. Coulochem III je nejcitlivější, sofistikovaný elektrochemický detektor a je ideální pro použití při vývoji metody nebo pro běžné aplikace, které vyžadují vysokou citlivost detekce jednoho nebo malé skupiny analytů.
Specifikace
  • HPLC pumpa model 582, detektor coulochem III
  • Konfigurace detektoru: DC potenciostat pro 1 nebo 2 cely a potenciostat pro ochrannou celu
  • Pracovní módy: DC, scan, pulzní (s možností časově programovatelného nastavení)
  • Potenciálový rozsah: ± 2000 mV po 1 mV krocích
  • Rozsah zesílení proudů: 10 pA až 1 mA 1-2-5 (DC mód)
  • Časová konstanta: 0,2 až 10 sekund v sekvenci 1-2-5 (DC mód)
  • Potenciál ochranné cely: ± 2000 mV po 1 mV krocích
  • Další funkce: nulování základní linie (funkce Autozero), ukládání předvolených metod (libovolná kombinace DC, scan nebo pulzní, až 25), kompatibilita s interface RS-232C, ovládání pomocí tlačítek, vypnutí/zapnutí potenciálu na analytické cele
Manual Uživatelský manuál (EN)
Referenční manuál (EN)
Manuál k použitému softwaru (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "HPLC s coulometrickou detekcí"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Elektrochemie", "Farmakologie a lékárnická chemie"