Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Tri-Carb 2900TR liquid scintillation counter

Pracoviště přístroje "Tri-Carb 2900TR liquid scintillation counter"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Radiologická laboratoř
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav farmakologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště provádí farmakokinetické experimenty in vivo, in vitro: zjištování základních farmakokinetických parametrů (Cmax, Tmax, poločas, plocha pod křivkou); biodistribuci látky ve tkáních experimentálního zvířete (potkan).
Přístroj "Tri-Carb 2900TR liquid scintillation counter"
Výrobce Packard-Canberra, Meridien, CT, USA
Počet kusů 1
Stáří 2002
Podmínky laboratorní podmínky
Použití Tri-Carb 2900TR je počítačem řízený stolní kapalinový scintilační detektor. Používá se k detekci a měření malého množstvní alfa, beta a gamma radioaktivity.

Aplikace: měření ionizujícího záření v prostředí scintilačního roztoku
Specifikace
  • Rozsah: 0 – 2000 keV
  • Komunikační rozhraní:RS-232, Ethernet adapter kit, printer, disk storage
  • zobrazení aktivity v Bq, μCi, pCi
  • rozlišení alfa/beta záření pomocí automatické PDA (Pulse Decay Analysis)
  • HSCM (High Sensitivity Count Mode)
  • SpectraWorks™ software pro analýzu spekter
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Tri-Carb 2900TR liquid scintillation counter"
"Ostatní lékařské obory", "Farmakologie a lékárnická chemie"