Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přenosný měřič magnetické susceptibility KT-6

Pracoviště přístroje "Přenosný měřič magnetické susceptibility KT-6"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Přenosný měřič magnetické susceptibility KT-6"
Výrobce SatisGeo, s.r.o.
Počet kusů 1
Stáří 2004
Použití Přístroj pro rychlé měření magnetické susceptibility na horninových vzorcích nebo přímo na výchozech v terénu.
V přístroji KT-6 je místo běžně používaných cívek s feritovým jádrem použita cívka se vzduchovým jádrem. Vylepšení přináší lepší hloubku penetrace (90% signálu v prvních 20 mm), přístroj má tak větší přesnost měření (zejména na nerovných površích).
Naměřená dáta lze přenést do PC pomocí sériové linky RS-232.

Přístroj je využitelný zejména v geologii a pedologii.
Specifikace
  • Citlivost: 10-5 [v jednotkách SI]
  • Paměť: 70 readings
  • Konektivita: RS232
  • Auto-range: 0,00 - 999.10-3 [SI units]
  • Automatický přepočet reálné susceptability
Manual Manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Přenosný měřič magnetické susceptibility KT-6"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Elektrochemie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Znečištění a kontrola vody", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Kompositní materiály", "Koroze a povrchové úpravy materiálu", "Únava materiálu a lomová mechanika"