Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Tenziometr DCA 315

Pracoviště přístroje "Tenziometr DCA 315"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště je součástí Katedry fyzikální chemie PřF UP Olomouc. Pracovní kolektiv má bohaté teoretické i praktické zkušenosti se studiem a i praktickými aplikacemi v oblasti povrchové chemie a koloidní chemie resp. nanočásticové chemie. Specializuje se zejména na studium přípravy, vlastností a aplikačních možností nanočástic stříbra. Dále se zabývá problematikou povrchové energie a smáčivosti tuhých povrchů a práškových materiálů zejména anorganických (pigmenty), ale i organických materiálů (plasty). Důležitou oblast činnosti tvoří studium rheologického chování čistách kapalin, roztoků a disperzí ? měření viskozity a viskoelastického chování v širokém teplotním rozsahu. V rámci studia chování roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů) pak je naše pracoviště schopné stanovit základní parametry procesu tvorby micel ? CMC, agregační číslo, velikost micel atd.
Charakteristika služeb: Z hlediska možných poskytovaných služeb v oblasti povrchové a koloidní chemie nabízíme: Studium povrchových energií a smáčivosti tuhých povrchů, včetně práškových materiálů včetně jejich dispergovatelnosti ve vodě i organických rozpouštědlech. Stanovení povrchového napětí čistých kapalin, jejich směsí a roztoků, včetně roztoků povrchově aktivních látek (tenzidů). Stanovení základních charakteristik roztoků povrchově aktivních látek - stanovení kritické micelární koncentrace a kritické agregační koncentrace (interakce tenzidů s polymery), stanovení velikosti micel. Měření rheologických vlastností kapalin ? viskozita a viskoelasticita v širokém teplotním rozsahu. Studium přípravy a vlastnosti disperzí anorganických i organických látek kondenzačními metodami. Stanovení velikosti a morfologie nanočástic a koloidních částic v rozsahu 0,6 nm až několik mikrometrů metodou DLS (dynamický rozptyl světla na přístrojích firem Brookhaven a Malvern) a TEM (transmisní elektronový mikroskop JEOL). Stanovení povrchového náboje koloidních částic a nanočástic (zeta potenciálu). Stanovení agregátní stability vodných disperzí anorganických a organických látek standardními metodami podle teorie DLVO.Měření molekulové hmotnosti polymerních látek metodou statického rozptylu světla.
Přístroj "Tenziometr DCA 315"
Výrobce Thermo-Cahn
Počet kusů 1
Stáří 0
Použití Tenziometr DCA 315 je přístroj pro měření dynamického kontaktního úhlu (smáčivost povrchu pevných látek), využívající Wilhelmyho metodu, která je založena na vyrovnávání desky v dynamickém režimu. Přístroj umožňuje studium povrchové energie práškových materiálů pomocí Washburn metody. Díky tomuto zařízení lze také studovat roztoky povrchově aktivních sloučenin (povrchově aktivní látky, tenzidy), včetně stanovení hodnoty kritické micelární koncentrace.

Aplikace:
 • Povrchová energie, smáčivost, čistota a topografická homogenita tuhých plátů, filmů a vláken
 • Povrchové analýzy s automatickým programem kritické koncentrace micel (CMC)
 • Absorbce suchých materiálů, míra vzlínavosti
 • Kontaktní úhel práškových materiálů - Washburn metoda
Specifikace
 • Povrchové napětí: 1-1000 mN/m ± 0.001 mN/m
 • Kontaktní úhel: 0-180° ± 0.01°
 • Maximální hmotnost vzorku: 200 g
 • Maximální rozměry vzorku: 5 x 5 cm
 • Maximální rychlost: 264 µm/sec
 • Minimální rychlost: 2 µm/sec
 • Rozsah teplot: -10 °C až 100 °C
 • Software: WinDCA
 • WinDCA podporuje: měření kontaktního úhlu, měření povrchového napětí, měření mezipovrchového napětí, měření smáčivosti, měření kritické micelární koncentrace (bohužel nevlastníme toto příslušenství)
 • Export dat: formát ASCII
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Tenziometr DCA 315"
"Mechanika tekutin", "Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Geochemie", "Pedologie", "Znečištění a kontrola vody"