Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Eco-Tribo-Polarograf

Pracoviště přístroje "Eco-Tribo-Polarograf"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumná skupina laboratoře elektroanalytických a separačních metod je zaměřena zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek jako jsou antioxidanty, léčiva, pesticidy apod. a sledování mezifázové aktivity tenzidů a fosfolipidů. Při studiu uvedené problematiky jsou využívány moderní voltametrické techniky a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Voltametrické techniky představují velmi citlivý, jednoduchý a finančně málo nákladný nástroj chemické analýzy. Jsou vhodné nejen pro studium oxidačně redukčních dějů, které jsou podstatou mnoha procesů probíhajících v živých organismech, ale také pro sledování mezifázové aktivity různých povrchově aktivních látek.

HPLC je separační metoda využívaná v současnosti téměř ve všech typech laboratoří zabývajících se analýzou a separací organických látek. Široký aplikační rádius této metody zasahuje od analýz poměrně jednoduchých organických molekul, přes nepřeberné množství přírodních a fyziologicky aktivních látek, až k dělení složitých biomakromolekul s velmi vysokou molární hmotností.

Jedním z nejmodernějších a logických trendů je spojování separačních technik s metodami schopnými selektivně a s vysokou citlivostí látky po rozdělení detekovat, popř. identifikovat. Takovým perspektivním spojením je i technika HPLC s elektrochemickou detekcí, která se vyznačuje mimořádnou citlivostí a selektivitou. Díky tomu se dobře uplatní zejména při stopové analýze látek ve složitých matricích.
Charakteristika služeb: Analýza anorganických a organických sloučenin (antioxidanty).
Přístroj "Eco-Tribo-Polarograf"
Výrobce Polaro-Sensors (Praha)
Počet kusů 3
Stáří 1997
Použití Eco-Tribo-Polarograf je určen pro analýzu organických a anorganických sloučenin a povrchově aktivních sloučenin.
Manual Na katedře
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Eco-Tribo-Polarograf"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Elektrochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Geochemie"