Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Aparatura pro fotochemicky indukovanou chemiluminiscenci

Pracoviště přístroje "Aparatura pro fotochemicky indukovanou chemiluminiscenci"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech s širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.
Přístroj "Aparatura pro fotochemicky indukovanou chemiluminiscenci"
Výrobce
Počet kusů 1
Použití Spojením sestavy pro čítání fotonů a barvivového laseru byla vyvinuta originální aparatura umožňující studium kinetiky a jiných aspektů fotosenzitizovaných chemiluminiscenčních dějů. Před detektorem je umístěn interferenční filtr (Meopta Přerov, ČR), zabraňující průniku excitujícího záření do detektoru.
Úhel mezi laserovým paprskem a detektorem je 90°. Signál z fotonásobiče je snímán pomocí A/D karty PCI 6023E (max. časové rozlišení 5 μs, National Instruments, USA). Přístroj je ovládán pomocí originálního software napsaným ve vývojovém prostředí LabView.
Kyvetový prostor je uzpůsoben pro standardní 2 ml kyvety (Clinicon), lepších výsledků (vyšší citlivosti díky kratší optické dráze) je dosahováno použitím originálních kyvet, získaných zatavením skleněných trubiček (1,5 - 2,5 mm vnitřní průměr, spotřeba vzorku < 50 μl).

Aplikace: fotochemie, chemiluminescence, excitace barviv, biofyzikální chemie
Specifikace
 • Energie pulsu: 90 μJ
 • Pološířka: 4 ns
 • Úhel mezi laserovým paprskem a detektorem: 90°
 • Interface: A/D card PCI 6023E (NI) - max. časové rozlišení 5 μs
 • buzený dusíkovým laserem VSL-NDS 337.
Aparatura se skládá z těchto součástí:
 • dusíkový laser
 • barvivový laser
 • kyvetový prostor a detektor
 • zdroj chladící jednotky
 • zdroj vysokého napětí
 • zdroj nízkých napětí
Manual Na katedře
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Aparatura pro fotochemicky indukovanou chemiluminiscenci"
"Optika, masery a lasery", "Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"