Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4

Pracoviště přístroje "Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4"
Výrobce Agico
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití Přístroj pro měření magnetické susceptibility a anizotropie pevných materiálů a její anizotropie, s vysokou citlivostí (řádově 10-8 [SI]). Přístroj umožňuje krátkou dobu měření s obsluhou přes PC pomocí specializovaného software. Přístroj slouží k charakterizaci magnetických vlastností pevných materiálů a identifikaci nosičů magnetismu v geologii, pedologii, archeologii, environmentálních a materiálových vědách.
Specifikace
  • Operační frekvence: 875 Hz
  • Rozsah intenzity: 2 A/m - 450 A/m (RMS-hodnoty)
  • Homogenita: 0,2 %
  • Rozsah automatického měření: až 0,2 [SI]
  • Přesnost absolutní kalibrace: 3%
  • Zdroj: 100; 120; 230 V, 50/60 Hz, 40 VA
  • Provozní rozsah teplot: +15 až +35°C
  • Relativní vlhkost: až 80%
  • Rozměry: 260x160x250 mm / 4 kg (měřicí jednotka), 240x320x330 mm / 11 kg (senzory)
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Elektrochemie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území", "Hutnictví, kovové materiály", "Kompositní materiály", "Únava materiálu a lomová mechanika", "Stavebnictví"