Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

UV/VIS spektrofotometr Beckman DU 7500

Pracoviště přístroje "UV/VIS spektrofotometr Beckman DU 7500"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech s širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.
Přístroj "UV/VIS spektrofotometr Beckman DU 7500"
Výrobce
Počet kusů 1
Stáří 1995
Použití DU-7500 je zcela nezávislý počítačově řízený spektrometrický systém.
Systém je vybaven programy pro měření s fixní vlnovou délku, skenování vlnové délky, korekce rozptylu, net A, stanovení kinetiky a manipulace se spektry. Nedílnou součástí sestavy je stálá paměť pro ukládání dat a metod.

Aplikace: charakterizace spektrálních vlastností látek
Specifikace
  • Rozsah: od 190 do 800 nm
  • Čas sejmutí spektra: min. 0,1 s
  • Definovatelná teplota: -10 až 90 °C
  • vlastní disketová jednotka, export změřených dat
Manual Na katedře
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "UV/VIS spektrofotometr Beckman DU 7500"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"