Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

VIS spektrometr Helios Epsilon

Pracoviště přístroje "VIS spektrometr Helios Epsilon"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech s širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.
Přístroj "VIS spektrometr Helios Epsilon"
Výrobce Unicam, ThermoSpectronic
Počet kusů 1
Použití Thermo Scientific Helios™ Epsilon je spolehlivý uživatelsky přívětivý jednopaprskový spektrometr pro viditelnou oblast spektra, navržený zejména pro rutinní laboratorní práci či výuku.
Díky čtyřkrokovému měřicímu procesu a volitelnému softwaru VISIONlite™ se jedná o jeden z nejefektivnějších spektrometrů pro viditelnou oblast spektra.

Aplikace: Spektrální metody - měření při konstantní vlnové délce (nastavitelná v rozmezí 325 do 1100 nm)
Specifikace
  • Typ optiky: jednopaprskový
  • Šířka štěrbiny: ≤ 8 nm
  • Detektor: Si fotodioda
  • Vlnová délka - rozsah: 325 to 1100 nm
  • Vlnová délka - přesnost: ± 2.0 nm
  • Fotometrie - rozsah: -0.1-2.5A; 0-12%T, 0-1999C
  • Fotometrie - odečítané hodnoty: Absorbance, % Transmittance, Concentration
  • Fotometrie - přesnost: ± 0.003A od 0.0 do 0.3A, 1.0% od 0.301A do 2.5A, NIST 930D filtry
  • Rozhraní: porty RS-232C a Centronics
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "VIS spektrometr Helios Epsilon"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"