Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mössbauerovské spektrometry

Pracoviště přístroje "Mössbauerovské spektrometry"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Oblasti studia nanomateriálů, molekulových souborů a biomakromolekul. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech s širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.
Přístroj "Mössbauerovské spektrometry"
Výrobce
Počet kusů 1
Použití Mössbauerova spektrometrie
Specifikace
  • Umožňuje pracovat v režimech konstantní rychlosti a konstantního zrychlení (PřF UP Olomouc).
  • Zářič: 57Co (Rh-matrice)
  • Scintilační detektor: YAlO3(Ce)
Kromě standardních měření při pokojové teplotě lze v kombinaci s kryostatem či vysokoteplotní pecí realizovat Mössbauerovská měření v rozsahu 15 - 1200 K.

  • Kryostat s uzavřeným He cyklem (Janis Research Company, USA) - umožňuje měření v teplotním intervalu 15 - 300 K
  • Kryostat pro měření při teplotě 77 K (Centrum přístrojové fyziky AVČR, Brno)
  • Pec (Centrum přístrojové fyziky AVČR, Brno) - pro vysokoteplotní měření v intervalu 300 - 1200 K, možnost práce v různých atmosférách
Manual Na katedře
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Mössbauerovské spektrometry"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"