Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Elementární analyzátor C,H,N,O

Pracoviště přístroje "Elementární analyzátor C,H,N,O"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Elementární analyzátor C,H,N,O"
Výrobce Thermo Finningan
Počet kusů 1
Stáří 2001
Podmínky Pevné homogenizované látky.
Použití Prvková analýza uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku.
Manual Laboratoř růstových regulátorů UP a AV ČR, Šlechtitelů 11, Olomouc
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Nelze zapůjčit, měření vzorků pro zákazníka na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP, nebo na základě Smlouvy o dílo.
Kategorie přístroje "Elementární analyzátor C,H,N,O"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Ekologie - společenstva", "Farmakologie a lékárnická chemie"