Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přenosný ruční spektrofotometr X-Rite SP62

Pracoviště přístroje "Přenosný ruční spektrofotometr X-Rite SP62"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Přenosný ruční spektrofotometr X-Rite SP62"
Výrobce X-Rite
Počet kusů 1
Stáří 2007
Použití Přístroj pro měření a kontrolu barevnosti široké škály materiálů (papír, nátěrové hmoty, plasty, textílie, ostatní pevné a sypké materiály). Přístroj umožňuje měření barvy v barevných prostorech CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h°, XYZ a dalších, měření žlutosti (YI), bělosti (WI), metamerismu (MI), kryvosti a barevné síly a další funkce ve spektrálním rozsahu 400 - 700 nm, s různými typy osvětlení a úhly pozorovatele. Měrná geometrie d/8 s aperturou 8mm. Přístroj je vybaven komunikačním rozhraním RS232 a greafickým LCD displejem. Ovládání pomocí software QA-Master 1.

Přístroj je vhodný pro aplikace v geologii, uhelné petrologii, pedologii, environmentálních a materiálových vědách a v mnoha odvětvích průmyslové výroby.
Specifikace
  • Měrná geometrie: d/8˚
  • Apertura: 8 mm (8mm zobrazení/12mm osvětlení)
  • Světelný zdroj: wolframová lampa plněná plynem
  • Druhy osvětlení: C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12
  • Čidlo: křemíkové fotodiody rozšířené do modré oblasti spektra
  • Spektrální rozsah: 400 – 700 nm
  • Měřicí rozsah: 0 až 200% odrazivosti
  • Podporované barevné prostory: L*a*b*, ∆L*∆a*∆b•, L*c*h˚, ∆L•∆C*∆H*, ∆E*ab, ∆ECMC, ∆E CIE94, XYZ, bělost a žlutosti dle ASTM E313-98.
  • Paměť: 1024 standartů s tolerancemi, 2000 vzorků
  • Komunikační rozhraní: RS232
Manual Getting started guide (manual) v angličtině
Manuál v angličtině
Metodický list (manuál) v češtině
Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou.
Kategorie přístroje "Přenosný ruční spektrofotometr X-Rite SP62"
"Optika, masery a lasery", "Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území", "Senzory, čidla, měření a regulace", "Ostatní materiály", "Koroze a povrchové úpravy materiálu", "Průmyslové procesy a zpracování", "Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví"