Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

UV/VIS spektrometr LAMBDA 40

Pracoviště přístroje "UV/VIS spektrometr LAMBDA 40"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "UV/VIS spektrometr LAMBDA 40"
Výrobce PerkinElmer
Počet kusů 1
Stáří 2001
Použití UV/VIS spektrometr LAMBDA 40 je vhodný pro měření absorpčních spekter v roztocích studovaných látek v libovolných rozpouštědlech a difúzně-reflexních spekter látek v pevné fázi. Přístroje lze využít k záznamu přehledových spekter ve zvolené oblasti, ke studiu chemických reakcí a dějů závislých na čase (kinetická měření), k měření při vybraných vlnočtech nebo v inertním prostředí. Lze studovat organické, anorganické a komplexní sloučeniny, produkty chemického průmyslu případně jiných průmyslových odvětví.

Aplikace: rutinní sledování projevů roztoků a pevných látek v oblasti ultrafialového a viditelného záření, měření spekter.
Specifikace
  • dvoupaprskový spektrometr
  • Rozsah vlnových délek: 190–1100 nm
  • Přesnost vlnové délky: 0,1 nm
  • Reprodukovatelnost vlnové délky: 0,05 nm
  • Stabilita základní linie: ± 0,001 A
  • Šířka pásma: 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 4 nm (pevně nastavitelá)
  • Zdroje záření: wolframová (viditelná oblast) a deuteriová (ultrafialová oblast) lampa
  • součástí přístroje je integrační koule pro měření vzorků v pevné fázi.
Manual Uživatelský manuál v angličtině
Instalační a opravářský manuál v angličitně
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření zákaznických vzorků na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "UV/VIS spektrometr LAMBDA 40"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Elektrochemie", "Jaderná a kvantová chemie, fotochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Farmakologie a lékárnická chemie"