Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670

Pracoviště přístroje "Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670"
Výrobce Thermonicolet Corporation
Počet kusů 1
Stáří 2002
Podmínky 2 mg tuhého vzorku pro střední oblast a 20 mg pro dalekou a blízkou IR oblast. Měření za laboratorní teploty.
Použití Pomocí FT-IR spektrometru NICOLET NEXUS 670 lze provádět měření infračervených absorpčních spekter (analýza vibračních stavů) pevných, kapalných i plynných vzorků (např. pro organickou, anorganickou i polymerní chemii, farmaceutický výzkum, forenzní analýzy, kapalinové analýzy). Přístroj je vhodný pro rutinní sledování projevů látek v pevné fázi a roztoků v oblasti infračerveného záření, v oblasti blízké IR a vzdálené IR.

Aplikace: identifikace, kontrola čistoty nebo strukturní studie chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza vzorků
Specifikace
  • Spektrální rozsah: 50-700 cm-1 (far IR), 375-11 000 cm-1
  • Vzorkovací techniky: transmisní (KBr tablety, nujol), ATR (Smart Orbit Diamond Plate), DRIFT
  • Spektrální rozlišení: 0,125 cm-1
  • Kontinuální dynamická adjustace
  • Automatická kontinuálně variabilní apertura
  • DTGS a Solid Substrate dělič paprsků
  • mlýnek a lis pro KBr techniku je součástí zařízení.
Manual Manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření zákaznických vzorků na základě Smlouvy o spolupráci, nebo na základě Smlouvy o dílo mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Elektrochemie", "Jaderná a kvantová chemie, fotochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Farmakologie a lékárnická chemie"