Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

NMR spektrometr 300

Pracoviště přístroje "NMR spektrometr 300"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "NMR spektrometr 300"
Výrobce Bruker Avance
Počet kusů 1
Stáří 2002
Použití NMR spektrometr Bruker AVANCE 300 MHz je jeden z nejflexibilnějších dostupných NMR spektrometrů.
Bruker AVANCE je ideální platformou pro life science, materiálový výzkum, automatickou NMR analýzu ve farmacii, biotechnologii, chemii, metabolomice, potravinářství a molekulární diagnostiku.
Spektrometr AVANCE je postaven na pokročilém digitálním konceptu spolu s modlulárním škálovatelným vysílačem a přijímačem, které jsou optimální cestou k velmi rychlému sběru dat.

Aplikace: měření 1H a 13C spekter organických látek v roztoku
Specifikace
  • Frekvence pro 1H spektra: 300 MHz
  • Frekvence pro 13C spektra: 75 MHz
  • Magnetické pole: 7,05 T
  • Stabilita pole: <3 Hz/hod
  • Supravodivý ultrashield magnet chlazený kapalným dusíkem a heliem
  • Nastavitelná teplota
  • TopSpin software
Manual Manuál (beginers guide) v angličtině
Manuál (users guide) v angličtině
Software manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Podmínky pro měření externích vzorků na základě Smlouvy o spolupráci, či Smlouvy o dílo mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "NMR spektrometr 300"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Organická chemie", "Biochemie", "Botanika"