Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q

Pracoviště přístroje "Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q"
Výrobce Finningan Thermo Corporation
Počet kusů 1
Stáří 2004
Podmínky Možnost měření vzorků v pevné fázi, v roztoku a v plynné fázi.
Použití Hmotnostní spektrometr typu iontové pasti Polaris Q v kombinaci s plynovou chromatografií FOCUS představuje výkonný a úsporný analytický nástroj i do malých laboratoří.
Kombinace FOCUS-PolarisQ je ideální volbou pro provádění stopových analýz v komplexních matricích (směsích). Použití přídavné sondy pro přímé měření vzorků v pevné fázi ještě rozšiřuje možnosti přístroje, který tak představuje idální GC/MS platformu pro výzkum, vývoj a případně výuku.
Všechny prováděné procesy jsou řízeny intuitivním softwarovým nástrojem Xcalibur.

Aplikace: stanovení struktury organických látek a jejich identifikace
Specifikace
 • Hmotnostnní spektrometr: PolarisQ
 • Plynový chromatograf: FOCUS
 • Analyzér: iontová past
 • Zdroj: externí iontový zdroj, chemická ionizace
 • Energie elektronu: 0 to 130 eV
 • Emisní proud: up to 850 μA
 • Hmotnostní rozsah: 10 – 1000 amu (jednotkové rozlišení)
 • Rychlost skenování: 5555 amu/s
 • Vakuový systém: 70 l/s
 • sonda pro přímé měření vzorku v pevné fázi
 • připojeno k PC
Manual Manuál (EN)
Hardware manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření externích vzorků je možné na základě Smlouvy o spolupráci, nebo Smlouvy o dílo mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Farmakologie a lékárnická chemie"