Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Hmotnostní spektrometr ZMD 2000

Pracoviště přístroje "Hmotnostní spektrometr ZMD 2000"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Hmotnostní spektrometr ZMD 2000"
Výrobce Waters
Počet kusů 1
Stáří 2000
Použití ZMD 2000 je jednoduchý kvadrupólový hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem, nebo chemickou ionizací za atmosférického tlaku připojený k HPLC systému. Spektrometr poskytuje informace o molekulové hmotnosti a strutuře širokého spektra analytů.

Aplikace: stanovení organických látek na základě poměru hmota/náboj, identifikace neznámých organických látek pomocí určení přesné hmoty a jejich fragmentace
Specifikace
  • Hmotnostní rozsah: max. 2000 amu
  • Průtok: 5 - 1000 μl/min (ESI), 200 - 2000 μl/min (APCI)
  • Sondy: Z-Spray APCI sonda, Z-Spray ESI sonda
  • čerpadlo Edwards E2-M28
  • chlazený autosampler
  • detektor diodového pole
  • připojeno PC
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření externích vzorků je možné na základě Smlouvy o provedení práce, nebo Smlouvy o dílo mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Hmotnostní spektrometr ZMD 2000"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Farmakologie a lékárnická chemie"