Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM

Pracoviště přístroje "Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM"
Výrobce Waters
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití Q-Tof micro (Waters) je tandemový hybridní hmotnostní spektrometr. Obsahuje kvadrupol a ortogonální průletový hmotnostní analyzátor (TOF). Přístroj umožňuje přesné měření v MS i MS/MS módu. Pro ionizaci je možné použít iontové zdroje ESI, nanoESI a APCI. Q-Tof micro je možné spojit s kapilární HPLC pro analýzu proteinů a peptidů.
Velmi kvalitní údaje získané pomocí Q-TOF micro poskytují informace o elementárním složení a struktuře, což umožňuje identifikovat látky v komplexních matricích.

Aplikace: profilace metabolitů, proteomika, analýza potravin, ostatní analytické práce, identifikace organických látek na základě stanovení přesné hmoty
Specifikace
  • hybridní hmostnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem
  • spojení kvadrupólové techniky s analyzátorem doby letu
  • HPLC systém s chlazeným autosamplerem a kvartérními vysokotlakými pumpami
  • detektor diodového pole, fluorescenční detektor
  • kapilární vysokotlaké pumpy
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření vzorků pro zákazníka je možné na základě Smlouvy o dílo, nebo na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Farmakologie a lékárnická chemie", "Potravinářství"