Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Hmotnostní spektrometr Quattro micro API

Pracoviště přístroje "Hmotnostní spektrometr Quattro micro API"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Hmotnostní spektrometr Quattro micro API"
Výrobce Waters
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití Hmotnostní spektrometr Quattro micro API (Waters) sestává ze dvou zdrojů - pro elektrosprejovou ionizaci (ESI) a chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) a trojitého kvadrupólového hmotnostního analyzátoru. Analyzátor disponuje hmotnostním rozsahem 2-2000 amu v negativním i pozitivním detekčním módu.
Quattro micro API doplňuje chromatografický systém umožňující velmi rychlé separace za vysokého tlaku vybavený vysokotlakými binárními pumpami a chlazeným autosamplerem.

Aplikace: kvalifikace organických látek, kvalitativní a kvantitativní stanovení lipidů, steroidů, léčiv, metabolitů, nukleových kyselin a peptidů
Specifikace
  • Hmotnostní rozsah: 2 - 2000 amu
  • Typ ionizace: ESI, APCI
  • vybaveno chromatografickým systémem
  • chlazený autosampler
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření vzorků pro zákazníka je možné na základě Smlouvy o dílo, nebo na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Hmotnostní spektrometr Quattro micro API"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Farmakologie a lékárnická chemie"