Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Multiskan Ascent

Pracoviště přístroje "Multiskan Ascent"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Multiskan Ascent"
Výrobce Labsystems
Počet kusů 1
Stáří 1996
Použití Multiskan Ascent umožňuje měření luminiscence a fluorescence v mikrotitračních deskách (96 nebo 384 jamek) s vysokou přesností, linearitou a rychlostí. Díky automatizovanému systému je ideální pro velkoopjemové testy.
Multiskan Ascent je určen pro kinetická a koncová měření ve spektrální oblasti 340-850 nm. Patentovaná jednokanálová technologie přináší zmíněnou vysokou přesnost. S 96 jamkovými deskami je Multiskan Ascent lineární až do 4 absorbačních jednotek, s 384 jamkovými pak do 3 absorbačních jednotek.

Aplikace: měření fluorescence v mikrotitračních destičkách, kinetická měření
Multiscan Ascent je určen pro uživatele z oblastí proteinové analýzy, imunoanalýz, sledování růstových křivek mikroorganizmů a hormonů, cytotoxicity, buněčné proliferace, signální transdukce, endotoxinů, antioxidantů a diagnostiky potravin.
Specifikace
  • Regulace teploty: 4°C až 50°C
  • Rozsah vlnové délky: 340 nm - 850 nm
  • Filtry - excitace: 355, 484, 544, 584 nm
  • Filtry - emise: 460, 510, 538, 598, 612, 620 nm
  • Read-Out Rozsah: 0 - 6 Abs
  • Zdroj světla: wolframová halogenová lampa 6V/10W
  • držák mikrotitračních destiček s programovatelným třepáním
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření vzorků pro zákazníka je možné na základě Smlouvy o dílo, nebo na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Multiskan Ascent"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika"