Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Průtokový cytometr

Pracoviště přístroje "Průtokový cytometr"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Průtokový cytometr"
Výrobce Beckman Coulter
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití Průtokový cytometr Quanta SC MPL je určen pro vícebarevnou analýzu a určení velikosti částic a jejich aboslutního poču. Měřenými parametry jsou rozptyl světla, velikost buněk a fluorescence různých vlnových délek. Hlavní funkcí přístroje je kvalitativní a kvantitativní analýza biologických a fyzikálních vlastností buněk (buněčných suspenzí).
Platforma MPL je přídavný modul pro analýzu propustnosti.
Pomocí systému lze vypočítat koncentraci vzorku a přesně měřit objem buněk.

Aplikace: studium genové exprese, vlastností organel, buněčného cyklu, enzymové aktivity, měření koncentrace vzorku, měření granularity vzorku
Specifikace
  • Zdroje světla: UV lampa a dual laser (488 nm a 635 nm)
  • Software: Cell Lab Quanta SC MPL Data Collection, Cell Lab Quanta SC MPL Analysis
  • Měření až 3 fluorescenčních barviv současně
  • 5-ti kanálový FC
  • mísení vzorku pomocí třepání nebo nasátí a přerozdělení vzorku
Manual Manuál v angličtině
Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření vzorků pro zákazníka je možné na základě Smlouvy o dílo, nebo na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Průtokový cytometr"
"Biofyzika", "Morfologické obory a cytologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Zoologie"