Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Počítač buněk

Pracoviště přístroje "Počítač buněk"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Počítač buněk"
Výrobce Beckman Coulter
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití Stanovení celkového počtu buněk v příslušném objemu.
Manual Laboratoř růstových regulátorů UP a AV ČR, Šlechtitelů 11, Olomouc
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření vzorků pro zákazníka je možné na základě Smlouvy o dílo, nebo na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Počítač buněk"
"Morfologické obory a cytologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Farmakologie a lékárnická chemie"