Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB

Pracoviště přístroje "Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB"
Výrobce VKV Horák s.r.o., GEORADIS s.r.o.
Počet kusů 1
Stáří 2006
Použití Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB umožňuje stanovení koncentrací přirozených radioaktivních prvků (K, U, Th) a též radioizotopu 137Cs v horninových vzorcích, půdách, popílcích, stavebních materiálech a obdobných vzorcích pevného skupenství (potřebný objem vzorku 100 nebo 250 ml).
Příprava vzorku před vlastním měřením spočívává v jeho vysušení, podrcení, homogenizování a naplnění vzorku do měřicího pouzdra („kelímku“ o objemu 250 ml nebo 100 ml). Takto připravené vzorky musí být uloženy v hermeticky uzavřených pouzdrech po dobu nejméně tří týdnů k ustavení radioaktivní rovnováhy mezi 226Ra a 222Rn.
Součástí kompletu jsou digitální váhy RADWAG WPS 1100/C/10 s RS-232 propojením na PC a dále sada osmi etalonů.

Aplikace: geologie, pedologie, environmentální a materiálové vědy
Specifikace
  • Detektor: NaI(Tl), Ø 76 x 76 mm
  • Stabilizační etalon: Cs-137 TEST SOURCE
  • Doba měření: 1800 s
  • Propojení s PC: USB
Manual Manuál (CZ)
Manuál (EN)
Datasheet (CZ)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB"
"Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače", "Analytická chemie, separace", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Znečištění a kontrola vzduchu", "Znečištění a kontrola vody", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Ostatní materiály", "Stavebnictví"