Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Helios - spektrometr

Pracoviště přístroje "Helios - spektrometr"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Helios - spektrometr"
Výrobce Spectronic Unicam
Počet kusů 1
Stáří 2000
Použití Spectronic Helios Beta je jednopaprskový výkonný UV-Visible spektrometr. Přístroj je vhodný zejména pro průmyslové a výzkumné laboratoře vyžadující vysokou produktivitu, odolnost a široké spektrum funkcí pro provádění jakýchkoli analýz UV-viditelné oblastí spektra.
Helios Beta má integrovanou 1,44 MB disketovou jednotku a stálou paměť, která umožňuje neomezené ukládání metod, dat a kalibračních křivek s možností okamžitého zpětného vyvolání.

Aplikace: měření absorbce světla ve vzorku (roztok) v závislosti na vlnové délce, měření spekter, kinetická měření
Specifikace
 • Typ optiky: jednopaprsková
 • Šířka štěrbiny: 2 nm
 • Vlnová délka - rozsah: 190 – 1100 nm
 • Vlnová délka - přesnost: 1 nm
 • Vlnová délka - reprodukovatelnost: ± 0.2 nm
 • Fotometrie - přesnost: ± 0.005A at 1A
 • Fotometrie - reprodukovatelnost: ± 0.002A at 1A
 • Stabilita: < 0,002 A/hod
 • Měření při definované teplotě: 4 až 100° C
 • Data: formát CSV
 • Rozhraní: RS232C, Centronics, FDD
 • držák vzorků s pozicemi pro 7 kyvet
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření vzorků pro zákazníka je možné na základě Smlouvy o dílo, nebo na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Helios - spektrometr"
"Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Farmakologie a lékárnická chemie"