Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Spektrofluorimetr Hitachi F4500

Pracoviště přístroje "Spektrofluorimetr Hitachi F4500"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Spektrofluorimetr Hitachi F4500"
Výrobce Hitachi, Japan
Počet kusů 1
Stáří 1995
Použití Přístroj Hitachi F-4500 je pro svou konstrukci a softwarové vybavení vhodný pro nejširší množství fluorescenčních aplikací. Flexibilní architektura celého systému umožňuje jednoduchou instalací specifického softwaru pro jednotlivé laboratorní aplikace.
Integrovavý řídicí software FL Solutions spolu s ultra rychlou skenovací rychlostí (30 000 nm/min) a také vysokou samplovací rychlostí vytváří z přístroje F-4500 jeden z nejvýkonnějších dostupných fluorescenčních spektroskopů.

Aplikace: měření fluorescenčních emisních a excitačních spekter v oblasti 200-900 nm, měření korigovaných spekter v oblasti 200-600 nm
Specifikace
 • Monochromátor: konkávní difrakční mřížky
 • Detektor: fotonásobič R3788
 • Rozsah vlnových délek: 200 - 900 nm
 • Rozlišení: 1.0 nm
 • Šířky pásma: EX: 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 nm; EM: 1.0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 nm
 • Přesnost vlnových délek: 2 nm
 • Skenovací rychlost: 15, 60, 240, 1,200, 2,400, 12,000, 30,000 nm/min (500 nm/s)
 • Rychlost posuvu: 60,000 nm/min (1,000 nm/s)
 • Odezva (Odezva z 0 na 98 %): 0.004, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 2.0, 8.0 s
 • Světelný zdroj: 150 W xenonová lampa
 • Minimální objem vzorku: 0,6 ml (se standartní 10 mm celou)
 • Analogový výstup: rozsah 0 až 1 V (20 bit D/A)
 • Komunikace (přístroj-PC): GPIB
 • Software: FL Solutions
Manual Manuál k software přístroje (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Spektrofluorimetr Hitachi F4500"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"