Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Gazometrická aparatura LCA-4

Pracoviště přístroje "Gazometrická aparatura LCA-4"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Gazometrická aparatura LCA-4"
Výrobce ADC BioScientific Ltd.
Počet kusů 1
Stáří 2000
Podmínky Měření na listech
Možnost nedestruktivních měření
Použití LCA-4 je určen pro měření změn v koncentraci CO2 a H2O v gazometrické komůrce pomocí IČ analyzátoru.
LCA-4 poskytuje plnně automatické a nezávslé řízení environmentálních podmínek uvnitř komory pro umístění listu měřené rostliny. Díky technologii mikroklimatického managementu lze dosáhnout podmínek odlišných od okolních.

Aplikace: měření výměny plynů rostlinou (asimilace CO2, transpirace, vodivost průduchů atd.)
Specifikace
 • Měřicí rozsah - CO2 0 - 2000 ppm, rozlišení 1 ppm
 • Měřicí rozsah - H2O 0 - 75 mbar; rozlišení 0,1 mbar
 • Měřicí rozsah - PAR 0 - 3000 μmol.m-2.s-1
 • Měřicí rozsah - teplota v komoře, na listu: –5 °C až 50°C
 • Přísun vzduchu do komory: 100 - 500 ml.min-1
 • Nastavení prostředí - CO2: do 2000 ppm CO2
 • Nastavení prostředí - H2O: méně a více než okolí (závisí na okolních podmínkách)
 • Nastavení prostředí - PAR: do 2000 μmol.m-2.s-1,
 • Nastavení prostředí - teplota v komoře: +/- 10 °C oproti okolní
 • Výstupy: analogový (dva kanály, uživatelem nastavitelný výstupní parametr, 0-5 V), RS232
 • Výdrž baterie: 16 hod
Manual Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Gazometrická aparatura LCA-4"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Biotechnologie a bionika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"