Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF

Pracoviště přístroje "Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF"
Výrobce Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika
Počet kusů 1
Stáří 2000
Podmínky Měření na listech
Použití FluorCam 700MFm je kinetický zobrazovací fluorometr. FluorCam sestává z kamery, standartních modulů pro zachycení snímků a modulů pro řízení měřicích světelných záblesků, aktinického světla a saturačních záblesků, které jsou generovány světelnými zdroji.

FluorCam 700MF je vysoce modulární systém s flexibilní geometrií, jež umožňuje práci se vzorky různých rozměrů (od mikrotitračních destiček po malé stromy). LED panely mohou být nastaveny v různých úhlech a vzdálenostech od vzorku. Také poloha kamery vzhledem k vzorku je nastavitelná. Maximální zobrazovací plocha je 13x13 nebo 20x20 cm (závisí na použitých LED panelech).

Aplikace: měření fluorescenční indukce chlorofylu z celé plochy vzorku
 • Screening pro stanovení fotosyntetického výkonu a metabolických poruch
 • Detekce biotických a abiotických stresů
 • Citlivost a odolnost rostlin na různé stresové faktory
 • Stomální shluky
 • Zlepšení výnosů
 • Růst a vývoj
Specifikace
 • Měřené fluorescenční parametry (další jsou dopočítány): FO, FM, FV, F, F, F, FT
 • Světelné zdroje: 455 nm, 470 nm, 505 nm, 570 nm, 605 nm, 618 nm, 630 nm, 735 nm, bílé a další
 • Zobrazovací plocha: 13 x 13 cm or 20 x 20 cm
 • Spektrální rozsah CCD čipu: 400 – 1000 nm
 • Snímkovací frekvence: max. 50 fps
 • Komunikační port: USB 2.0
Manual Manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"