Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 318    Zobrazeno : 51-100
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
DSC termický analyzátor Mettler Toledo Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C Agilent Technologies Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS HP 6890 plus/MS 5973N Agilent Technologies Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500 Thermo Spectronic, Cambridge, Anglie 2000 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Dynamic Light Scattering Sizer 2001 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Dynamická extrakce plynem – LSC 2000 Tekmar Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Eco-Tribo-Polarograf Polaro-Sensors (Praha) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Elektrochemický analyzátor CHI600C CH Instruments 2006 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Elektroporátor Bio-Rad 1997 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Elementární analyzátor C,H,N,O Thermo Finningan 2001 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Elementární analyzátor Flash 2000 Thermo Fisher Scientific Inc. 2010 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Enspire ™ Microwell plate reader PerkinElmer UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
EnVision HTS Multilabel Plate Reader PerkinElmer UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
EPR/ESR spektrometr MiniScope MS100 MagnetTech GmbH (Německo) 2003 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
ESI hmotnostní spektrometr Esquire HCT Ultra PMT Bruker UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Fázový prostorový modulátor světla Boulder nonlinear systems 2004 UPOL - PřF - Optická laboratoř
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic Thermo Electron Corporation Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo Thermo Electron Corporation Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
FlexImaging Software 2.0 Bruker UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
FLS920 Modulární fluorescenční spektrometr Edinburgh Instruments UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fluorescenční a absorpční měřící systém Dual-PAM-100 Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo 2007 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorescenční invertovaný mikroskop Leica DMIL Leica 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2 Photometrics 2009 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fluorescenční mikroskop - Axioskop Opton 1996 UPOL - LF - Laboratoř imunologie
Fluorescenční mikroskop Axioplan 2 Imaging Carl Zeiss 2002 UPOL - LF - Cytogenetická laboratoř
Fluorescenční mikroskop BX50 s CCD kamerou DP50 Olympus 2003 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA Olympus 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Fluorescenční mikroskop Olympus IX 70 Olympus 1996 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 2000 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorometr FL-100 Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 1997 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorometr PAM 2000 Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo 1996 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorometr Plant Efficiency Analyser Hansatech Instruments Ltd., Norfolk, Anglie 1997 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200 Picoquant GmbH (Germany) 2006 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluoroskan Ascent FL ThermoLab systems (Finsko) 2001 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
FLx800 fluorimetr a luminometr Bio-Tek US 2005 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry Nicolet Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fytokomora Microclima 1750 Snijders Scientific (Tilburg, Holandsko) 2004 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fytokomora SGC 170 Weiss-Gallenkamp 2005 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gama spektrometr ORTEC (USA) 2003 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Gazometrická aparatura LCA-4 ADC BioScientific Ltd. 2000 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gazometrická aparatura LI-6400 LI-COR Biosciences 2007 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gel dokumentační systém Alpha Innotech 2006 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
GeneGo software ThomsonReuters UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Georadar GSSI SIR3000 Geophysical Survey Systems, Inc. UPOL - PřF - Katedra geografie
Gradient thermo-cycler Bio-Rad 2004 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Gradientový termo-cykler MJ Research 2004 UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
GS Junior sekvenční technologie Roche UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
He-Ne laser LASOS 2000 UPOL - PřF - Optická laboratoř
Helios - spektrometr Spectronic Unicam 2000 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR