Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 318    Zobrazeno : 101-150
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
High Resolution Melter HR-1 Idaho Technology 2005 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q Finningan Thermo Corporation 2004 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr Microflex MALDI-TOF Bruker Daltonik (Německo) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM Waters 2003 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr Quattro micro API Waters 2005 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr typu iontové pasti (LCQ) Finnigan 1996 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Hmotnostní spektrometr ZMD 2000 Waters 2000 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Höpplerův viskozimetr 2004 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Hopplerův viskozimetr KF3.2 HAAKE MEDINGEN GMBH, Německo 2003 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
HPLC Beckman System Gold Beckman (USA) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
HPLC s coulometrickou detekcí ESA Inc. 0 UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr Q-TOF Waters 2005 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
ChemiDoc MP Documentation system Bio-Rad UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo 2002 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Chlorofylmetr SPAD-502 Konica Minolta Sensing, Inc., Japan 2005 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Chromatografický systém BioLogic LP Bio-Rad Laboratories 2010 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Infininte M200 PRO microplate reader Tecan UPOL - LF - Radiologická laboratoř
Infračervený mikroskop Nicolet UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX 81 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Invertovaný mikroskop Nikon Eclipse TS100-F Nikon 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Inverzní optický mikroskop IX-70 Olympus 2001 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
IR spektrometr Philips UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
IR spektrometr Unicam 0 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Izotachoforetický analyzátor Villa Labeco Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Izotermický titrační kalorimetr MicroCal Inc. 2011 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Kalicí dilatometr L78 RITA LINSEIS GmbH 2010 COMTES FHT a.s.
Kapalinová chromatografie Waters, Knauer, Beckman, Flux Instruments 2005 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Kapesní fluorometr FluorPen FP100 Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 2006 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Kapesní pH metry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Kapilární elektroforéza Applied Biosystems 2006 UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Kapilární elektroforéza Prince Technologies B.V. 1999 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Kapilární elektroforéza s hmotnostním spektrometrem Agilent (USA) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř elektromigračních metod
Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1 Cambridge Image Technology Ltd. 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Klimatizační komora VEB Feutron 1990 UVB TECHNIK s.r.o.
Kolorimetr a sada Viscolor UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Kyslíková elektroda Clarkova typu Hansatech, Kings Lynn, UK 1993 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB VKV Horák s.r.o., GEORADIS s.r.o. 2006 UPOL - PřF - Katedra geologie
Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4 Agico 2003 UPOL - PřF - Katedra geologie
Laboratorní pec LM 112 Linn High Therm GmbH 2004 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Laboratorní pec LM 312 Linn High Therm GmbH 2005 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Laserový mikrodissektor Veritas Arcturus Bioscience, Inc., USA 2004 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
LC-MS systém pro metabolomické studie ThermoFisherScientific UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
LC-MS systém pro proteomické studie Thermo Scientific UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Light Cycler 480 II Real-time PCR cycler Roche UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
LightCycler 1536 system Roche UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
LightCycler 480 II Real-time PCR cycler Roche UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Luminescenční spektrometr LS-50B Perkin-Elmer, USA 1999 UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
Luminex 200 System Analyzer Luminex UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Luminometr BioOrbit 1250 BioOrbit (Finsko) 1995 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie