Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 318    Zobrazeno : 151-200
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
LYOALFA 6-80 TELSTAR INDUSTRIAL, S.L. 2007 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Lyofilizátor ScanVac CoolSafe 110-4 LaboGene ApS (DK) 2011 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
MagnaPure 96 Robotický systém pro izolaci nukleových kyselin Roche UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Magnetováhy MSB-AUTO Sherwood Scientific Ltd 2001 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
MALDI plate Proteineer DC II Bruker UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Malvern Zetasizer Nano ZS Malvern Instruments Ltd. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
MasterScreen IOS Jaeger 2007 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Měřící jednotka FBGuard 4 v3 SAFIBRA,s.r.o. 2009 SAFIBRA, s.r.o.
Měřič optického výkonu Thorlabs 2004 UPOL - PřF - Optická laboratoř
Měřič profilu svazku Spiricon 2007 UPOL - PřF - Optická laboratoř
Měřič vodního potenciálu listů Wescor Inc., Logan, Utah, USA 1991 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Microarray reader Axon Instruments (USA) 2005 UPOL - LF - Cytogenetická laboratoř
MicroBeta Radioactivity and Luminescence Counter PerkinElmer UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Microplates reader ViewLux uHTS Microplate Imager PerkinElmer UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Microscopic system for automated FISH analysis on histological sections UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Microstar - the ultimate modular robotic system HighRes Biosolutions UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Mikrofotografický systém Olympus DP70 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340 TESLA UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010 JEOL, Japonsko UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikroskop Olympus CX21 s fotoaparátem a softwarem na měření velikosti částic Olympus 2009 Designfoods s.r.o.
Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura NT - MDT 2007 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600 Linkam Scientific Instruments Ltd. 2004 UPOL - PřF - Katedra geologie
Mikrovlnný mineralizátor Uniclever Plazmatronika (Polsko) 2002 UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř
Mikrovlnný reaktor Discover CEM (USA) 2011 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Minithrough Dip Deposition Trough KSV Instruments Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Molecular Imager GS-800 Bio-Rad UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Monokrystalový difraktometr Xcalibur2 Oxford Diffraction, Ltd. 2002 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Mössbauerovské spektrometry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Mössbauerovské spektrometry Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T Centrum výzkumu nanomateriálů, Oxford Instruments 2003 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 2006 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mössbauerův Spektrometr MS96 laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 1996 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K) laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 2000 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
MPMS SQUID Magnetometr XL-7 Quantum design 2006 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Multimetry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Multisizer 3 Coulter Counter Beckman Coulter 2006 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Multiskan Ascent Labsystems 1996 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Námořní GPS se sonarem GPSMap 188 Sounder Garmin Corporation UPOL - PřF - Katedra geografie
Nano DSC diferenciální skenovací kalorimetr TA Instruments UPOL - LF - Radiologická laboratoř
Nano ITC maloobjemový isotermální titrační kalorimetr TA Instruments UPOL - LF - Radiologická laboratoř
Nano LC system Dionex UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Nanocell - robotic system HighRes Biosolutions UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Naprašovačka kovové vrstvy Bal-Tec SCD 040 UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Naprašovačka kovové vrstvy Polaron E5100 Polaron UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Neon® Transfection System Invitrogen UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Nízkotlaký kapalinový chromatograf GE Healthcare, Amersham, Pharmacia (Švédsko) 1995 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
NMR spektrometr 300 Bruker Avance 2002 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
NXR FT-Ramanův spektrometr Thermo Electron Corporation 2007 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Odyssey Fc Infračervený zobrazovací systém Li-Cor UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie