Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 318    Zobrazeno : 301-318
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
UV/VIS spektrofotometr Beckman DU 7500 1995 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
UV/VIS spektrofotometr Helios alpha Unicam, ThermoSpectronic 2004 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
UV/VIS spektrofotometr Lambda 25 PerkinElmer 2007 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
UV/VIS spektrometr Unicam 0 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
UV/VIS spektrometr LAMBDA 40 PerkinElmer 2001 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Vacufuge - Vacuum concentrator 5301 Eppendorf UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Vakuová kalicí pec SCHMETZ SCHMETZ GmbH 2008 COMTES FHT a.s.
VI CELL XR analyzátor životaschopnosti buněk Beckman Coulter UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Vi-cell Beckam coulter 2004 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
VIS spektrometr Helios Epsilon Unicam, ThermoSpectronic UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Vybavení pro laserovou konfokální mikroskopii Olympus FV 1000 Olympus UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Výkonový diodový laser 3,6kW Laserline 2008 MATEX PM, s.r.o.
Vysušovačka vzorků Bal-Tec CPD 030 Bal-Tec (nyní Leica) UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Yokogawa CV7000 Voyager Cell High throughput cellular imaging and discovery system Wako UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů Amersham Biosciences (Švédsko), Bio-Rad (USA) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Zařízení pro kapilární elektroforézu Agilent Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Zeiss AxioObserver D1 - inverzní fluorescenční mikroskop Zeiss UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
ZetaPlus - měření velikosti částic Brookhaven (Thermo) 2000 UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie