Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Chemie:Organická chemie


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 72    Zobrazeno : 51-72
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
Pulzní elektroforéza CHEF DR II BIO-RAD 2000 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Rotační viskozimetr RotoVisco 1 Haake 2001 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Skenovací elektronový mikroskop SU 6600 Hitachi 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Spektrofotometr NANODROP ND-1000 NanoDrop Technologies, Inc. USA 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670 Thermonicolet Corporation 2002 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr Biotek Instruments USA 2006 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Tenziometr DCA 315 Thermo-Cahn 0 UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC JEOL Ltd. 2005 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Turbidimetr UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
UHPLC - MS Thermo scientific Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ultracentrifuga Optima LE-80K Beckman, USA 1990 UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
Ultramikrotom Ultracut Reichert, Leitz, Německo UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Univerzální destičkový spektrofotometr PowerWave XS Bio-Tek US 2004 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35 Perkin-Elmer Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
UV/Vis Spektrofotometr PerkinElmer 2003 UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř
UV/VIS spektrofotometr Beckman DU 7500 1995 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
UV/VIS spektrofotometr Helios alpha Unicam, ThermoSpectronic 2004 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
UV/VIS spektrofotometr Lambda 25 PerkinElmer 2007 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
UV/VIS spektrometr LAMBDA 40 PerkinElmer 2001 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
VIS spektrometr Helios Epsilon Unicam, ThermoSpectronic UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Vysušovačka vzorků Bal-Tec CPD 030 Bal-Tec (nyní Leica) UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů Amersham Biosciences (Švédsko), Bio-Rad (USA) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie