Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Fyzika a matematika:Fyzika pevných látek a magnetismus


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 30    Zobrazeno : 1-30
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
AFM mikroskop typu Explorer ThermoMicroscopes (USA) 2000 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Autosorb iQ-C Quantachrome Instruments Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Inverzní optický mikroskop IX-70 Olympus 2001 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1 Cambridge Image Technology Ltd. 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4 Agico 2003 UPOL - PřF - Katedra geologie
Laboratorní pec LM 112 Linn High Therm GmbH 2004 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Laboratorní pec LM 312 Linn High Therm GmbH 2005 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340 TESLA UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010 JEOL, Japonsko UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura NT - MDT 2007 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600 Linkam Scientific Instruments Ltd. 2004 UPOL - PřF - Katedra geologie
Minithrough Dip Deposition Trough KSV Instruments Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T Centrum výzkumu nanomateriálů, Oxford Instruments 2003 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 2006 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mössbauerův Spektrometr MS96 laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 1996 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K) laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 2000 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
MPMS SQUID Magnetometr XL-7 Quantum design 2006 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Naprašovačka kovové vrstvy Bal-Tec SCD 040 UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Naprašovačka kovové vrstvy Polaron E5100 Polaron UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Plazmochemický reaktor DCSBD Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 2007 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Přenosný měřič magnetické susceptibility KT-6 SatisGeo, s.r.o. 2004 UPOL - PřF - Katedra geologie
RTG fluorescenční spektrometr S4 PIONEER Bruker, Německo 2007 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
RTG práškový difraktometr X´Pert PRO MPD PANalytical 2007 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Skenovací elektronový mikroskop SU 6600 Hitachi 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Sorptomatic 1990 Thermo Finnigan 2003 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Spin coater Spin 150 SPS Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC JEOL Ltd. 2005 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
UHPLC - MS Thermo scientific Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ultramikrotom Ultracut Reichert, Leitz, Německo UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Vysušovačka vzorků Bal-Tec CPD 030 Bal-Tec (nyní Leica) UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod