Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Chemie:Anorganická chemie


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 56    Zobrazeno : 1-50
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
400 MHz NMR spektrometr Varian, Inc. 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
AFM mikroskop typu Explorer ThermoMicroscopes (USA) 2000 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Centrifugy Sigma (Německo), Hettich (Německo), Thermo Electron (Francie) UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Corona CAD ESA - A Dionex Company 2008 RADANAL s.r.o.
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C Agilent Technologies Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS HP 6890 plus/MS 5973N Agilent Technologies Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Eco-Tribo-Polarograf Polaro-Sensors (Praha) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Elektrochemický analyzátor CHI600C CH Instruments 2006 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Elementární analyzátor C,H,N,O Thermo Finningan 2001 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Elementární analyzátor Flash 2000 Thermo Fisher Scientific Inc. 2010 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
EPR/ESR spektrometr MiniScope MS100 MagnetTech GmbH (Německo) 2003 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic Thermo Electron Corporation Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo Thermo Electron Corporation Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA Olympus 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry Nicolet Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Helios - spektrometr Spectronic Unicam 2000 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q Finningan Thermo Corporation 2004 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM Waters 2003 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr ZMD 2000 Waters 2000 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
HPLC Beckman System Gold Beckman (USA) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
HPLC s coulometrickou detekcí ESA Inc. 0 UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr Q-TOF Waters 2005 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo 2002 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
IR spektrometr Philips UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Izotachoforetický analyzátor Villa Labeco Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Izotermický titrační kalorimetr MicroCal Inc. 2011 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Kapesní pH metry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Kapilární elektroforéza Prince Technologies B.V. 1999 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1 Cambridge Image Technology Ltd. 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Lyofilizátor ScanVac CoolSafe 110-4 LaboGene ApS (DK) 2011 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Magnetováhy MSB-AUTO Sherwood Scientific Ltd 2001 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340 TESLA UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010 JEOL, Japonsko UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600 Linkam Scientific Instruments Ltd. 2004 UPOL - PřF - Katedra geologie
Mikrovlnný reaktor Discover CEM (USA) 2011 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Monokrystalový difraktometr Xcalibur2 Oxford Diffraction, Ltd. 2002 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Mössbauerovské spektrometry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Mössbauerovské spektrometry Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Naprašovačka kovové vrstvy Bal-Tec SCD 040 UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Naprašovačka kovové vrstvy Polaron E5100 Polaron UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
NMR spektrometr 300 Bruker Avance 2002 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
NXR FT-Ramanův spektrometr Thermo Electron Corporation 2007 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Skenovací elektronový mikroskop SU 6600 Hitachi 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670 Thermonicolet Corporation 2002 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr Biotek Instruments USA 2006 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Tenziometr DCA 315 Thermo-Cahn 0 UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
UHPLC - MS Thermo scientific Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ultramikrotom Ultracut Reichert, Leitz, Německo UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35 Perkin-Elmer Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů