Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Chemie:Fyzikální chemie a teoretická chemie


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 59    Zobrazeno : 1-50
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
400 MHz NMR spektrometr Varian, Inc. 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
AFM mikroskop typu Explorer ThermoMicroscopes (USA) 2000 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Akcelerovaná extrakce PSE One Applied Separations Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Aparatura pro fotochemicky indukovanou chemiluminiscenci UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Autosorb iQ-C Quantachrome Instruments Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Barvivový laser DUO 210 Laser Science, Inc. (USA) 2000 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Bio-Rad 2D proteomic analysis set MINI Bio-Rad UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Centrifugy Sigma (Německo), Hettich (Německo), Thermo Electron (Francie) UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
DSC termický analyzátor Mettler Toledo Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Elektrochemický analyzátor CHI600C CH Instruments 2006 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
EPR/ESR spektrometr MiniScope MS100 MagnetTech GmbH (Německo) 2003 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic Thermo Electron Corporation Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA Olympus 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Fluoroskan Ascent FL ThermoLab systems (Finsko) 2001 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Höpplerův viskozimetr 2004 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Hopplerův viskozimetr KF3.2 HAAKE MEDINGEN GMBH, Německo 2003 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
HPLC Beckman System Gold Beckman (USA) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo 2002 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Infračervený mikroskop Nicolet UPOL - PřF - Katedra organické chemie
IR spektrometr Philips UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Izotachoforetický analyzátor Villa Labeco Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Izotermický titrační kalorimetr MicroCal Inc. 2011 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Kapalinová chromatografie Waters, Knauer, Beckman, Flux Instruments 2005 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Kapesní pH metry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Kapilární elektroforéza Prince Technologies B.V. 1999 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1 Cambridge Image Technology Ltd. 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Kolorimetr a sada Viscolor UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Kyslíková elektroda Clarkova typu Hansatech, Kings Lynn, UK 1993 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB VKV Horák s.r.o., GEORADIS s.r.o. 2006 UPOL - PřF - Katedra geologie
Luminometr BioOrbit 1250 BioOrbit (Finsko) 1995 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Luminometr BioOrbit 1254 BioOrbit (Finsko) 1996 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Magnetováhy MSB-AUTO Sherwood Scientific Ltd 2001 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600 Linkam Scientific Instruments Ltd. 2004 UPOL - PřF - Katedra geologie
Monokrystalový difraktometr Xcalibur2 Oxford Diffraction, Ltd. 2002 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Mössbauerovské spektrometry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Mössbauerovské spektrometry Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Multimetry UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Nano DSC diferenciální skenovací kalorimetr TA Instruments UPOL - LF - Radiologická laboratoř
Nano ITC maloobjemový isotermální titrační kalorimetr TA Instruments UPOL - LF - Radiologická laboratoř
NXR FT-Ramanův spektrometr Thermo Electron Corporation 2007 UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Polarimetr AA-55 Optical Activity Ltd. UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Přenosný ruční spektrofotometr X-Rite SP62 X-Rite 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Reakční autokláv Picoclave Büchi Glas Uster AG 2010 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Rotační viskozimetr RotoVisco 1 Haake 2001 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Sestava pro čítání fotonů Hamamatsu UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Simultánní termický analyzátor Netzsch 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670 Thermonicolet Corporation 2002 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Superkritická fluidní extrakce SFE Lizard 2001 Seko-K s.r.o. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Tenziometr Lauda 1997 UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie