Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Vědy o zemi:Geochemie


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 17    Zobrazeno : 1-17
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
Eco-Tribo-Polarograf Polaro-Sensors (Praha) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA Olympus 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
FLx800 fluorimetr a luminometr Bio-Tek US 2005 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
HPLC Beckman System Gold Beckman (USA) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX 81 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1 Cambridge Image Technology Ltd. 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB VKV Horák s.r.o., GEORADIS s.r.o. 2006 UPOL - PřF - Katedra geologie
Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4 Agico 2003 UPOL - PřF - Katedra geologie
Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600 Linkam Scientific Instruments Ltd. 2004 UPOL - PřF - Katedra geologie
Polarizační mikroskop Olympus BX 50 Olympus 1998 UPOL - PřF - Katedra geologie
Přenosný měřič magnetické susceptibility KT-6 SatisGeo, s.r.o. 2004 UPOL - PřF - Katedra geologie
Přenosný ruční spektrofotometr X-Rite SP62 X-Rite 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Radim 3A Ing. Jiří Plch – SMM 2006 UPOL - PřF - Katedra geologie
Skenovací elektronový mikroskop SU 6600 Hitachi 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Tenziometr DCA 315 Thermo-Cahn 0 UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Terénní gamaspektrometr záření gama GRM 260 GF Instruments 2005 UPOL - PřF - Katedra geologie
Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC JEOL Ltd. 2005 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů