Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Biovědy:Morfologické obory a cytologie


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 26    Zobrazeno : 1-26
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
AlphaDigiDoc Vilber Loumat 2005 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Bioimaging Analyzer System BAS-1800 Fujifilm 1998 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
BSL2 laboratory UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
BSL3 laboratory UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Dokumentační systém G:Box Syngene 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Elektroporátor Bio-Rad 1997 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fluorescenční invertovaný mikroskop Leica DMIL Leica 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fluorescenční mikroskop BX50 s CCD kamerou DP50 Olympus 2003 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Gel dokumentační systém Alpha Innotech 2006 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo 2002 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX 81 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Inverzní optický mikroskop IX-70 Olympus 2001 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Mikrofotografický systém Olympus DP70 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340 TESLA UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010 JEOL, Japonsko UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Multisizer 3 Coulter Counter Beckman Coulter 2006 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Naprašovačka kovové vrstvy Bal-Tec SCD 040 UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Naprašovačka kovové vrstvy Polaron E5100 Polaron UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Počítač buněk Beckman Coulter 2006 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Průtokový cytometr Beckman Coulter 2006 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL 7400F JEOL 2007 COMTES FHT a.s.
Stereoscopický mikroskop (Motic ES) s optickými vlákny KL2 (Euromex NL) Euromex NL 2002 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Systém pro virtuální mikroskopii Olympus 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Ultracentrifuga Optima LE-80K Beckman, USA 1990 UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
Ultramikrotom Ultracut Reichert, Leitz, Německo UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Vysušovačka vzorků Bal-Tec CPD 030 Bal-Tec (nyní Leica) UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod