Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Biovědy:Botanika


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 44    Zobrazeno : 1-44
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
AlphaDigiDoc Vilber Loumat 2005 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Aparatura na měření termoluminiscence Hamamatsu, Japan 1998 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin Laboratoř biofyziky 2005 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Diode-array spektrofotometr CHEM 2000 Ocean Optics, Inc. USA 1999 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500 Thermo Spectronic, Cambridge, Anglie 2000 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorescenční a absorpční měřící systém Dual-PAM-100 Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo 2007 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA Olympus 2007 UPOL - PřF - Katedra geologie
Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 2000 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorometr FL-100 Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 1997 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorometr PAM 2000 Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo 1996 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fluorometr Plant Efficiency Analyser Hansatech Instruments Ltd., Norfolk, Anglie 1997 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fytokomora Microclima 1750 Snijders Scientific (Tilburg, Holandsko) 2004 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fytokomora SGC 170 Weiss-Gallenkamp 2005 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gazometrická aparatura LCA-4 ADC BioScientific Ltd. 2000 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gazometrická aparatura LI-6400 LI-COR Biosciences 2007 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gel dokumentační systém Alpha Innotech 2006 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Chlorofylmetr SPAD-502 Konica Minolta Sensing, Inc., Japan 2005 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX 81 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Kapesní fluorometr FluorPen FP100 Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 2006 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Luminescenční spektrometr LS-50B Perkin-Elmer, USA 1999 UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
Měřič vodního potenciálu listů Wescor Inc., Logan, Utah, USA 1991 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Mikrofotografický systém Olympus DP70 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Multisizer 3 Coulter Counter Beckman Coulter 2006 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Multiskan Ascent Labsystems 1996 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
NMR spektrometr 300 Bruker Avance 2002 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Oxygraph-2K D series Respirometer Oroboros UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
Počítač buněk Beckman Coulter 2006 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Porometr PMR-5 PP Systems 2003 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Průtokový cytometr Beckman Coulter 2006 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Přenosný spektrální radiometr LI-1800 a integrální radiometr LI-189 LI-COR Inc., Nebraska, USA 1989 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Pulzní elektroforéza CHEF DR II BIO-RAD 2000 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Rotorgene 6000, 5-plex HRM Corbet Research 2006 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL 7400F JEOL 2007 COMTES FHT a.s.
Spektrofluorimetr Hitachi F4500 Hitachi, Japan 1995 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Spektrometr RSM 1000 OLIS, U.S.A. 2005 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Stereoscopický mikroskop (Motic ES) s optickými vlákny KL2 (Euromex NL) Euromex NL 2002 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Světelný mikroskop Amplival (pol. u.) Carl Zeiss , Německo 1982 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Světelný mikroskop Hund H600 AFL Hund Wetzlar, Německo 2002 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr Biotek Instruments USA 2006 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Systém pro virtuální mikroskopii Olympus 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Ultracentrifuga Optima LE-80K Beckman, USA 1990 UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
UV/VIS spektrofotometr Lambda 25 PerkinElmer 2007 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Vybavení pro laserovou konfokální mikroskopii Olympus FV 1000 Olympus UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů Amersham Biosciences (Švédsko), Bio-Rad (USA) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie