Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Biovědy:Biotechnologie a bionika


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 53    Zobrazeno : 1-50
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
AlphaDigiDoc Vilber Loumat 2005 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
BSL2 laboratory UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
BSL3 laboratory UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
CEQ TM 8800 Beckman Coulter UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Cobas 4800 system Roche UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Discovery XT Immunochemický analyzátor Ventana UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Dokumentační systém G:Box Syngene 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2 Photometrics 2009 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
FLx800 fluorimetr a luminometr Bio-Tek US 2005 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fytokomora SGC 170 Weiss-Gallenkamp 2005 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gazometrická aparatura LCA-4 ADC BioScientific Ltd. 2000 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gazometrická aparatura LI-6400 LI-COR Biosciences 2007 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Gel dokumentační systém Alpha Innotech 2006 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Gradient thermo-cycler Bio-Rad 2004 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Gradientový termo-cykler MJ Research 2004 UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Hmotnostní spektrometr Microflex MALDI-TOF Bruker Daltonik (Německo) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
HPLC Beckman System Gold Beckman (USA) 1997 UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo 2002 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Chromatografický systém BioLogic LP Bio-Rad Laboratories 2010 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX 81 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Invertovaný mikroskop Nikon Eclipse TS100-F Nikon 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Kapilární elektroforéza Applied Biosystems 2006 UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Kapilární elektroforéza Prince Technologies B.V. 1999 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Kapilární elektroforéza s hmotnostním spektrometrem Agilent (USA) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř elektromigračních metod
LC-MS systém pro metabolomické studie ThermoFisherScientific UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Light Cycler 480 II Real-time PCR cycler Roche UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Luminescenční spektrometr LS-50B Perkin-Elmer, USA 1999 UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
LYOALFA 6-80 TELSTAR INDUSTRIAL, S.L. 2007 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Lyofilizátor ScanVac CoolSafe 110-4 LaboGene ApS (DK) 2011 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
MagnaPure 96 Robotický systém pro izolaci nukleových kyselin Roche UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Microstar - the ultimate modular robotic system HighRes Biosolutions UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Mikrofotografický systém Olympus DP70 Olympus 2006 UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Mikroskop elektronový skenovací (rastrovací) TESLA BS340 TESLA UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikroskop elektronový transmisní JEM 2010 JEOL, Japonsko UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Mikrovlnný reaktor Discover CEM (USA) 2011 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Molecular Imager GS-800 Bio-Rad UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Naprašovačka kovové vrstvy Bal-Tec SCD 040 UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Naprašovačka kovové vrstvy Polaron E5100 Polaron UPOL - LF - Laboratoř mikroskopických metod
Odyssey Fc Infračervený zobrazovací systém Li-Cor UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Oxygraph-2K D series Respirometer Oroboros UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
Proteineer dp Robotic trypsinization system Bruker UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
Pulzní elektroforéza CHEF DR II BIO-RAD 2000 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Skenovací elektronový mikroskop SU 6600 Hitachi 2008 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Spektrofotometr NANODROP ND-1000 NanoDrop Technologies, Inc. USA 2006 UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr Biotek Instruments USA 2006 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Tissue-Tek ® TEC ™ 5 Tissue Embedding Console System Tissue-Tek UPOL - LF - Laboratoř experimentální medicíny
TopCount.NXT Packard 2002 UPOL - LF - Laboratoř imunologie
Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC JEOL Ltd. 2005 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ultracentrifuga Optima L90K Beckman 1997 UPOL - LF - Laboratoř imunologie