Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přístroje - Lékařské vědy:Farmakologie a lékárnická chemie


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet přístrojů : 31    Zobrazeno : 1-31
Přístroj Výrobce Rok Pracoviště
Atomový absorpční spektrometr GBC Scientific Equipment (Austrálie) 1997 UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř
Corona CAD ESA - A Dionex Company 2008 RADANAL s.r.o.
CoulArray multikanálový ECD systém ESA - A Dionex Company 2008 RADANAL s.r.o.
Elementární analyzátor C,H,N,O Thermo Finningan 2001 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2 Photometrics 2009 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Gel dokumentační systém Alpha Innotech 2006 UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Helios - spektrometr Spectronic Unicam 2000 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q Finningan Thermo Corporation 2004 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM Waters 2003 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr Quattro micro API Waters 2005 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Hmotnostní spektrometr typu iontové pasti (LCQ) Finnigan 1996 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Hmotnostní spektrometr ZMD 2000 Waters 2000 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
HPLC s coulometrickou detekcí ESA Inc. 0 UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr Q-TOF Waters 2005 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo 2002 UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Chromatografický systém BioLogic LP Bio-Rad Laboratories 2010 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Kapalinová chromatografie Waters, Knauer, Beckman, Flux Instruments 2005 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Kapilární elektroforéza Applied Biosystems 2006 UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Kapilární elektroforéza Prince Technologies B.V. 1999 UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Kapilární elektroforéza s hmotnostním spektrometrem Agilent (USA) 2005 UPOL - PřF - Laboratoř elektromigračních metod
Luminescenční spektrometr LS-50B Perkin-Elmer, USA 1999 UPOL - LF - Laboratoř buněčných kultur LF
LYOALFA 6-80 TELSTAR INDUSTRIAL, S.L. 2007 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Lyofilizátor ScanVac CoolSafe 110-4 LaboGene ApS (DK) 2011 UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Počítač buněk Beckman Coulter 2006 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Spektrofotometr Varian Cary 4000 Varian Incorporated, Palo Alto, CA, USA 2006 UPOL - LF - Laboratoř metabolismu cizorodých látek
Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670 Thermonicolet Corporation 2002 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr Biotek Instruments USA 2006 UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Tecan microplate reader Tecan GmbH, Rakousko 2006 UPOL - LF - Laboratoř metabolismu cizorodých látek
Tri-Carb 2900TR liquid scintillation counter Packard-Canberra, Meridien, CT, USA 2002 UPOL - LF - Radiologická laboratoř
UV/VIS spektrofotometr Lambda 25 PerkinElmer 2007 UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
UV/VIS spektrometr LAMBDA 40 PerkinElmer 2001 UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR