Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Katedra geologie"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroje "UPOL - PřF - Katedra geologie"
Přístroj Výrobce Rok
Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA Olympus 2007
Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1 Cambridge Image Technology Ltd. 2007
Laboratorní gamaspektrometr SG-1000 LAB VKV Horák s.r.o., GEORADIS s.r.o. 2006
Laboratorní kapamůstek Agico KLY-4 Agico 2003
Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600 Linkam Scientific Instruments Ltd. 2004
Polarizační mikroskop Olympus BX 50 Olympus 1998
Přenosný měřič magnetické susceptibility KT-6 SatisGeo, s.r.o. 2004
Přenosný ruční spektrofotometr X-Rite SP62 X-Rite 2007
Radim 3A Ing. Jiří Plch @§#8211; SMM 2006
Terénní gamaspektrometr záření gama GRM 260 GF Instruments 2005