Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geoinformatiky
Ulice: tř. Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Tvorba prostorových databází, geografické informační systémy, prostorové analýzy a modelování přírodních jevů, tvorba map a atlasů. 1) analýzy 2) geografické informační systémy 3) mapy a atlasy 4) prostorové databáze Vzdělávání a medializace v oblasti ICT.
Charakteristika služeb: Tvorba prostorových databází, geografické informační systémy, prostorové analýzy a modelování přírodních jevů, tvorba map a atlasů. 1) analýzy 2) geografické informační systémy 3) mapy a atlasy 4) prostorové databáze
Služby "UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky"
Služba Popis
Terénní průzkumy a sběr dat Tematicky zaměřené terénní průzkumy formou digitálního mapování a sběr dat s vysokou přesností pomocí moderních metod (GPS, DPZ).
Prostorové analýzy, modelování a simulace přírodních jevů Popisy systému přírodních jevů, jejich matematický popis a tvorba modelu (případně i vizualizace) v širokém spektru programových prostředí.
Projektování a budování GIS systémů Návrh a následný sběr, správa, analytické zpracování a prezentace prostorových prezentací libovolného území a tématu v prostředí geografických informačních systémů (GIS).
Geovizualizace Tvorba map a atlasů v knižní, digitální, v digitální desktopové a v digitální webové formě z libovolných databází.
Územní plánování a GIS Tvorba územně analytických podkladů (ÚAP), návrh informačních systémů pro ÚAP, analýzy prostorových konfliktů v území, návrh znakových klíčů a tvorba map.
Vzdělávání, medializace a osvěta v oblasti geoinformačních technologií (GIT) Vzdělávací a e-learningové kurzy, tvorba mediálních prezentací a osvětové akce v oblasti GIS, DPZ, GPS, počítačové kartografie a dalších GIT.
Přístroje "UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky"
Přístroj Výrobce Rok
Pixy Drone pro letecké snímkování krajiny IRD 2011