Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra botaniky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Služby "UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky"
Služba Popis
Vypracování botanických inventarizačních průzkumů Vypracování botanických inventarizačních průzkumů pro cévnaté rostliny nebo mechorosty, např. v rámci projektů EIA.
Poradenství při určování rostlinného materiálu cévnatých rostlin
Určování rostlinného materiálu mechorostů
Vypracování posudků na výzkumné práce z oboru taxonomie vyšších rostlin
Vypracování průzkumů vegetace např. v rámci projektů EIA k dipozici počítačové programy pro statistické zpracování dat a analýzu vegetačních dat
Vypracování posudků, poradenská činnost v oblasti didaktiky biologie na základních a středních školách