Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra botaniky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Služby "UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie"
Služba Popis
Determinace houbových patogenů k dispozici je fytopatologická laboratoř, skleníkové prostory, fytotrony
Konzultační činnost ? choroby rostlin
Nabídka izolátů fytopatogenních hub pro pedagogické, experimentální učely
Klasická a konfokální mikroskopická analýza biologického materiálu k dispozici laboratoř klasické a konfokální mikroskopie (referenční pracoviště firmy Olympus)
Vypracování posudků na kvalitu vody Mikrobiologický rozbor vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. Vyhláška kterou se stanoví hygienické požadavky na kvalitu pitné vody.
Mikrobiologická analýza sledování antimikrobiálních účinků chemických látek k dispozici je mikrobiologická laboratoř
Stanovení obsahu jaderné DNA a ploidie u rostlin k dispozici průtokový cytometr
Nabídka řasových kultur pro účely pedagogické a experimentální
Testování rezistence rostlin a hub testování rostlin na rezistenci k houbovým patogenům testování hub na rezistenci k fungicidům k dispozici je fytopatologická laboratoř, skleníkové prostory, fytotrony
Přístroje "UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie"
Přístroj Výrobce Rok
Invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX 81 Olympus 2006
Mikrofotografický systém Olympus DP70 Olympus 2006
Vybavení pro laserovou konfokální mikroskopii Olympus FV 1000 Olympus