Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra botaniky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Služby "UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie"
Služba Popis
Poradenská činnost v oblasti konzervační biologie rostlin a genových zdrojů k dispozici botanická zahrada, banka semen, genové zdroje rostlin
Poradenství při zpracování metodik, stanovení ploidie k dispozici cytologická a karyologická laboratoř
Analýza isoenzymů a aplikace některých molekulárních technik k dispozici laboratoř proteinových a molekulárních markerů
Praktická aplikace rostlinných biotechnologií a kultur in vitro k dispozici laboratoř pro aseptickou práci a kultivační místnost
Nabídka kurzů pro vyšší odborné školy, vysoké školy, další zájemce k dispozici laboratoř pro aseptickou práci a kultivační místnost
Exkurze s odborným výkladem k dispozici laboratoř pro aseptickou práci a kultivační místnost