Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Laboratoř biochemie"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biochemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výuka odborné biochemie na bakalářské, magisterské a doktorandské úrovni. Výzkum biochemie enzymů a ostatních proteinů. Stresová fyziologie a biochemie rostlin. Genetické inženýrství.
Přístroje "UPOL - PřF - Laboratoř biochemie"
Přístroj Výrobce Rok
Centrifugy Sigma (Německo), Hettich (Německo), Thermo Electron (Francie)
Hmotnostní spektrometr Microflex MALDI-TOF Bruker Daltonik (Německo) 2005
HPLC Beckman System Gold Beckman (USA) 1997
Nízkotlaký kapalinový chromatograf GE Healthcare, Amersham, Pharmacia (Švédsko) 1995
Spektrofluorimetr Thermo Electron (USA) 2004
Spektrofotometr Beckman (USA) 1996
Střednětlaký chromatografický systém Duo Flow BioRad (USA) 2001
Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů Amersham Biosciences (Švédsko), Bio-Rad (USA) 2005