Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Vývoj a validace nových metod v oblasti stopové prvkové analýzy.
Charakteristika služeb: Stopová prvková analýza v klinických biologických vzorcích a také vzorcích z životního prostředí.
Přístroje "UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř"
Přístroj Výrobce Rok
Atomový absorpční spektrometr GBC Scientific Equipment (Austrálie) 1997
Mikrovlnný mineralizátor Uniclever Plazmatronika (Polsko) 2002
UV/Vis Spektrofotometr PerkinElmer 2003