Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Optická laboratoř"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Optická laboratoř
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra optiky a laboratoř kvantové optiky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Činnost v laboratoři je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum zejména v oblastech vlnové, koherenční a singulární optiky, tvarování optických polí a optických mikromanipulací. Laboratoř je vybavena dvěma optickými antivibračními stoly a optickou lavicí.
Charakteristika služeb: Poradenství v oblasti aplikované optiky a optických měřicích metod, návrh jednoduchých optických systémů, diagnostika laserového záření.
Přístroje "UPOL - PřF - Optická laboratoř"
Přístroj Výrobce Rok
Amplitudový prostorový modulátor světla CRL Opto 2002
CCD kamera Olympus 2004
Deformovatelné piezoelektrické zrcadlo OKO Technologies 2006
Diode-Pumped Laser Verdi V2 Coherent 2006
Driver k laserové diodě Thorlabs 2005
Fázový prostorový modulátor světla Boulder nonlinear systems 2004
He-Ne laser LASOS 2000
Měřič optického výkonu Thorlabs 2004
Měřič profilu svazku Spiricon 2007
Shack-Hartmannův senzor HASO3 128 Imagine Optic 2006